Mesajlar Etiketlendi ‘Çemberin elemanları ve özellikleri’

Konu: Çemberin elemanları ve özellikleri
Çemberin elemanlarının ne olduğunu vermeden önce çember ve dairenin tanımını vermekte fayda var.
Çember: İçi boş olan yuvarlak şekildir. Yuvarlak şekil derken bu basit bir tabir olabilir.
Daha detaylı bir tanım için şöyle diyebiliriz: Bir nokta düşünelim ( bu nokta çemberin merkezi olsun ).
Çemberin üzerinde milyonlarca nokta vardır.Bu noktaların merkeze olan uzaklıkları eşittir.
İşte merkeze uzaklıkları eşit olan noktaların biaraya gelmesiyle çember oluşur.
NOT: Çemberin içi doluysa buna daire denir.
Reklamlar