Mesajlar Etiketlendi ‘7.sınıf matematik konu anlatımı’

Konu: Çemberde Açılar ve Yaylar
Önceki konularımızda açılar konusunu doğrular üzerinde işlemiştik.
Buradan açılarla ilgili bazı temel bilgilerimiz var.
Peki açıları gösterirken bir yarım daireye benzer çizgiler atarız iki açı kolunun arasına, hatırlarmısınız ?
işte bu yarım daire şeklindeki çizgiye “yay” denir.
Yay: Çemberin üzerindeki iki nokta arasında alınan bir parçadır.
Aşağıda yay ile ilgili bir çizim yer alıyor.
Devamı için tıklayın:

7.sınıf matematik Çemberde Açılar ve Yaylar konu anlatımı

Reklamlar
Konu: Çemberin elemanları ve özellikleri
Çemberin elemanlarının ne olduğunu vermeden önce çember ve dairenin tanımını vermekte fayda var.
Çember: İçi boş olan yuvarlak şekildir. Yuvarlak şekil derken bu basit bir tabir olabilir.
Daha detaylı bir tanım için şöyle diyebiliriz: Bir nokta düşünelim ( bu nokta çemberin merkezi olsun ).
Çemberin üzerinde milyonlarca nokta vardır.Bu noktaların merkeze olan uzaklıkları eşittir.
İşte merkeze uzaklıkları eşit olan noktaların biaraya gelmesiyle çember oluşur.
NOT: Çemberin içi doluysa buna daire denir.
Konu: Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma işlemi
Bu konumuzda; Cebirsel ifadelerdeki toplama ve çıkarma işleminden bahsedeceğiz.
Cebirsel ifadelerdeki işlemleri yapmadan önce bazı bilgilere ihtiyacımız var. İsterseniz önce bunların tanımlarını bir verelim.
  • Değişken: Bir cebirsel ifadedeki bilinmeyenlere değişken denir. Bu değişkenler x,y,z,a,b,m,n,… şeklinde olabilirler.
  • Terim: Bir cebirsel ifadede + veya – işaretleriyle ayrılmış olan parçalara terim denir.
CEBİRSEL İFADELER NE DEMEKTİR?

Belli bir kurala göre verilen sayı örüntülerini harfler yani harfleri yalnız bırakıp harflerin sayı karşılığını bulmaktır.
Cebirsel ifadelerde kullanılan harfler sayıları temsil eder ve bilinmeyen veya değişken olarak isimlendirilir.
Değişken yerine bir sayı yazarak cebirsel ifadenin o sayı için değerini buluruz.
Değişkeni ve bu değişkenin kuvvetleri eşit olan cebirsel ifadeler benzer terimlerdir.
Cebirsel ifadeler toplanırken benzer terimlerin kat sayıları toplanır. 9x-6x gibi cebirsel ifadede harfleri aynı olan terimlere benzer terimler denir.Burada 9x ile 6x benzer terimdir.Benzer terim olunca işlem yapılır. 9x-6x=3x olur.
Cebirsel ifadeler, sayısal ifadelerin başka bir gösterimi olduğundan çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği uygulanır.
Eşit işareti (=) ve bilinmeyen içeren sayı cümlesine denklem denir. Denklemi doğru yapan değişkenin değerine o denklemin çözümü denir.
Farklı şekillerin biraraya gelmesi sonucu oluşan yeni şekillere örüntü denir.Örüntüye halı desenlerini, sınıflardaki fayansların dizilişlerini,belli bir şekilde artarak devam eden sayı dizilerini örnek verebiliriz.İşte bunlar belli bir sayısal kurala göre dizilirler.Örneğin; 2,4,6,8,…veya 3,6,9,12,… veya 5,10,15,20,25,…. gibi
(daha&helliip;)

Konu: Çokgenlerin Özellikleri
Çokgen konusunu vermeden önce Kitabımızda da yer alan ve içinde çokgenlerin bulunduğu Tangram dan bahsedelim.
Tangram nedir ?
Tangram: 5 tane üçgen, bir paralelkenar ve bir kareden oluşan 7 parçalı bir oyundur diyebiliriz.
Tam olarak oyun olmasa da bu şekiller biraraya getirilerek değişik şekiller oluşturulmaya çalışılır.
Bu 7 parça biraraya getirilerek bir kare oluşturulabilir.
Bir çizgi çizip konuya başlayalım.
EŞLİK VE BENZERLİK

Eş Şekiller ve Eş Çokgenler

Aynı biçim ve ölçülere sahip,aralarından herhangi birinin çoğaltılan kopyalarına veya üst üste geldiğinde çakışan şekillere eş şekiller denir.
(daha&helliip;)

üçgenler

A,B,C gibi üç noktanın birleşiminden oluşan kapalı şekle ÜÇGENdenir. ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan)